Het Zorg Innovatie Huis is de plek die inspireert en zorginnovatietoepassingen tastbaar maakt. Middels het de nieuw te ontwikkelen digitale rondleiding zijn we in staat om onafhankelijk van tijd en plaats deze doelstellingen van het Zorg Innovatie Huis voort te zetten. Via de rondleiding kan op een laagdrempelige manier kennis worden gemaakt met zorg innovatie. Zorgmedewerkers en andere geïnteresseerden ontvangen informatie over de voorwaarden rondom de succesvolle implementatie van zorginnovatie en de diverse mogelijkheden in toepassingen. Op deze manier draagt de digitale rondleiding bij aan de adaptatie van sociale en technologische innovatie binnen de zorg en de duurzame inzet van zorginnovatietoepassingen.  

Voor het mee ontwikkelen van het de digitale rondleiding zijn we op zoek naar een creatieve, proactieve en enthousiaste HBO-student. Je levert een belangrijke bijdrage bij het creëren van de inhoud, waaronder de teksten, foto’s en video’s. Daarnaast denk je mee over hoe we de zorgprofessionals kunnen enthousiasmeren om met zorgtechnologie aan de slag te gaan. 

Wil je meer informatie? Stuur een mail naar zorginnovatiehuis@amaris.nl

Om aan de veranderde zorgvraag te voldoen is innovatie essentieel. De digitalisering in de zorg neemt namelijk steeds meer toe en daarmee ook de noodzaak om te innoveren.

ActiZ is groot voorstander van innovatie in de zorg. Dit is nodig om de kwaliteit van de zorg hoog te houden, te verbeteren en om goede zorg ook in de nabije toekomst te kunnen blijven uitvoeren.

Op deze pagina vind je actuele nieuwsartikelen, een kennisbank en de academie (voor leden).

Binnen de regio Gooi, Vechtstreek en Almere hebben elf VVT instellingen een gezamenlijke visie opgesteld. Deze visie richt zich op de toekomst van de zorg voor kwetsbare doelgroepen en ouderen. Wil je hier meer over weten?

Zorg van Nu is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) dat in 2018 is gestart. VWS vindt het belangrijk om e-health en innovaties in de zorg meer bekendheid te geven. Bekijk op de website het overzicht van slimme oplossingen, zorgthema's of bekijk de folders.

Vilans, kennisorganisatie in de langdurige zorg, heeft een podcast opgenomen met Maarten van Rixtel. Bestuurder bij Zorgorganisatie Sensire. Sensire wordt genoemd als een van de voorlopers van digitale innovatie. Bestuurder Maarten van Rixtel begon in 2011 als eerste met zorg op afstand met iPads. En met succes. ‘Ik denk dat wij aan onze klanten een vorm van vrijheid hebben gegeven die ze eerder niet hadden,’ zegt hij in onze podcastreeks over digitale transformatie in de zorg.

In deze podcast staat Jolanda Buwalda, bestuurder bij Omring, centraal. Het gaat over de rol van digitalisering in de zorg. Zij vertelt hoe digitalisering nieuwe perspectieven geeft op complexe vraagstukken als arbeidsmarkt en schaarste. Jolanda vertelt over toepassingen zoals 'Digital Human' Wendy en triage gebaseerd op artificial intelligence. En is digitalisering het inzetten van zorgtechnologie of juist zorgen voor andere processen in de organisatie? Waarom is het ook voor een bestuurder van groot belang om je de do’s en don’ts van digitalisering eigen te maken?

Wil je stage lopen bij het Zorg Innovatie Huis of haar partners en heb je op onze website niet de stage gevonden waar je naar op zoek bent? Wij bieden jou de mogelijkheid om een open aanvraag te sturen. Wij gaan dan voor jou op zoek naar de mogelijkheden binnen het Zorg Innovatie Huis of partnerorganisaties.

Kennisorganisatie Vilans heeft samen met Significant Public een aantal zorgtechnologieën op een rijtje gezet die snel opschaalbaar zijn. In deze factsheet staan 13 toepassingen, waaronder medicijndispensers, slim incontinentiemateriaal en beeldzorg. Per toepassing zijn de harde kosten en baten en de zachte kosten en baten gegeven.

In deze whitepaper lees je over learnings uit de praktijk. Tips uit aanpakken en werkprocessen die innovatie binnen een zorgorganisatie helpen versnellen. Ook vind je een aantal voorbeelden terug ter inspiratie van succesvolle innovaties of implementaties die zichzelf bewijzen binnen de zorg.

Op een laagdrempelige manier kennismaken met zorginnovaties? Dat kan in het Zorg Innovatie Huis en al helemaal tijdens de inloopochtenden! Houd de agenda in de gaten voor de eerstvolgende momenten. De koffie staat klaar!

searchclosebars