Workshop Zorg en Technologie

Het Zorg Innovatie Huis heeft een workshop voor (zorg)professionals ontwikkeld. Het doel van de workshop is om zorgprofessionals mee te nemen in de wereld van sociale en technologische innovaties en met name de impact daarvan op de cliënt en zijn omgeving. Uiteraard geldt ook hier dat een innovatie altijd op één of meerdere punten een toegevoegde waarde moet hebben. Dit kan op de volgende punten zijn: kwaliteit van zorg, vergroten van welzijn en autonomie, preventie of arbeidsbesparend. 

Na een rondkijkje in het huis worden de deelnemers tijdens de workshop eerst breder meegenomen in wat er in Nederland en in de wereld gebeurt, welke trends zien we? En wat is de impact van deze trends op de cliënten, verwanten en de zorg? Denk hierbij aan de dubbele vergrijzing, veranderende financieringsvormen, interoperabiliteit en nieuwe woonbehoeftes en -vormen. Daarna wordt er ingezoomd op het leven van meneer De Jager. Met behulp van een filmpje over het leven van meneer De Jager onderzoeken we welke innovaties het leven van deze man kunnen ondersteunen en verbeteren. En uiteraard ook van de zorg. Natuurlijk is het ook belangrijk dat de vraag gesteld hoe dit dan ook in de praktijk gerealiseerd kan worden. Wat heeft meneer De Jager daarvoor nodig? En wat heeft de zorg nodig? Tot slot is er ruimte om casuïstiek te delen en hierbij van elkaar te leren. 

De workshop wordt gegeven aan maximaal 10 deelnemers en duurt 2 uur. De deelnemers zijn (zorg)professionals van de deelnemende zorgorganisaties. Er is een accreditatie aangevraagd voor deze workshop.

searchclosebarsarrow-left