• Wij maken zorginnovatie tastbaar

  • Zorginnovatie tastbaar maken

  • Inspirerende zorg met aandacht

  • Kwaliteit van leven behouden en verbeteren


Het Zorg Innovatie Huis is dé plek in de regionale zorgsector die inspireert en zorginnovatietoepassingen tastbaar maakt. Het geeft zorgprofessionals, cliënten en naasten een overzicht van innovatieve mogelijkheden om met aandacht te kunnen zorgen. Door een samenspel van professionele zorg en nieuwe technologieën wordt de autonomie van cliënten bevorderd en blijft de kwaliteit van leven behouden.

Wat is het Zorg Innovatie Huis?

Dit levensloopbestendige huis is gecreëerd waar cliënten en hun naasten, zorgprofessionals, leveranciers en onderwijs samenkomen in hun gezamenlijke streven naar innovatieve zorg op maat.

De beste en vernuftigste innovaties binnen de ouderenzorg worden hier verzameld. Door het ontwikkelen en implementeren van 'slimme’ producten wordt er een essentiële bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven. 

In dit huis kan het dagelijkse leven met behulp van zorgtechnologie op een laagdrempelige manier worden getest en ervaren.

Agenda

Welke diensten levert het Zorg Innovatie Huis?

Training Zorg & Technologie
Het Zorg Innovatie Huis heeft een training voor (zorg)professionals ontwikkeld. Het doel van de training is om zorgprofessionals mee te nemen in de wereld van sociale en technologische innovaties en met name de impact daarvan op de cliënt en zijn omgeving. Uiteraard geldt ook hier dat een innovatie altijd op één of meerdere punten een toegevoegde waarde moet hebben. Dit kan op de volgende punten zijn: kwaliteit van zorg, vergroten van welzijn en autonomie, preventie of arbeidsbesparend. 

Na een rondkijkje in het huis worden de deelnemers tijdens de training eerst breder meegenomen in wat er in Nederland en in de wereld gebeurt, welke trends zien we? En wat is de impact van deze trends op de cliënten, verwanten en de zorg? Denk hierbij aan de dubbele vergrijzing, veranderende financieringsvormen, interoperabiliteit en nieuwe woonbehoeftes en -vormen. Daarna wordt er ingezoomd op het leven van meneer De Jager. Met behulp van een filmpje over het leven van meneer De Jager onderzoeken we welke innovaties het leven van deze man kunnen ondersteunen en verbeteren. En uiteraard ook van de zorg. Natuurlijk is het ook belangrijk dat de vraag gesteld hoe dit dan ook in de praktijk gerealiseerd kan worden. Wat heeft meneer De Jager daarvoor nodig? En wat heeft de zorg nodig? Tot slot is er ruimte om casuïstiek te delen en hierbij van elkaar te leren. 

De training wordt gegeven aan maximaal 10 deelnemers en duurt 2 uur. De deelnemers zijn (zorg)professionals van de deelnemende zorgorganisaties. Na deelname ontvangen zij 2 accreditatiepunten. 

Pilots
Ook worden vanuit het Zorg Innovatie Huis pilots gestart. In zo’n pilot wordt daadwerkelijk een innovatie bij een groep cliënten toegepast en geëvalueerd. Enkele voorbeelden van pilots zijn: het slimme incontinentiemateriaal en het smart matras. Zowel leerlingen als zorgprofessionals leren in het Zorg Innovatie Huis omgaan met nieuwe technologieën en sociale innovaties die daarmee gepaard gaan. Niet alleen de innovatie wordt tastbaar gemaakt, maar er wordt ook uitgebreid gekeken naar het effect hiervan op zowel de cliënt als bij de zorg. 

Leerplek
Zowel leerlingen als zorgprofessionals leren in het Zorg Innovatie Huis omgaan met nieuwe technologieën en sociale innovaties die daarmee gepaard gaan. Niet alleen de innovatie wordt tastbaar gemaakt, maar er wordt ook uitgebreid gekeken naar het effect hiervan bij zowel de cliënt als bij de zorg.

Advies
Het Zorg Innovatie Huis adviseert bij de implementatie van innovaties en best practices worden gedeeld in de regio. In een cliëntpanel zijn cliënten vertegenwoordigd. Zij geven per innovatie feedback. Deze feedback wordt gedeeld met de zorgmedewerkers, de leerlingen en de leveranciers.

Uitleen 
Zorgprofessionals en cliënten kunnen een aantal van de innovaties lenen om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde in de eigen werk- of leefomgeving is. Deze feedback wordt weer meegenomen in het advies bij een volgende uitleen. Bij het Zorg Innovatie Huis kunnen door de betrokken zorginstellingen de volgende items geleend worden: robot Maatje, Dino, robot Tessa, Gyenno spoon voor mensen met tremoren, robot hond en kat, de druppelbril, trackers, de CRDL, Somnox slaapkussen en het hartslagkussen Millow.
Naar de Zorg Innovatie Bieb

Zorg

Door een samenspel van cliënten, zorgprofessionals en nieuwe technologieën wordt er optimale zorg geleverd.

Innovatie

Het tastbaar maken van innovatie die bijdraagt aan zorg, welzijn, autonomie en het organiseren van werk.

Huis

In dit huis wordt de combinatie van zorg en welzijn ervaren, hier voelt u zich thuis!

NIEUWS

searchclosebarsarrow-right