• Wij maken zorginnovatie tastbaar

  • Zorginnovatie tastbaar maken

  • Inspirerende zorg met aandacht

  • Kwaliteit van leven behouden en verbeteren


Het Zorg Innovatie Huis is dé plek in de regionale zorgsector die inspireert en zorginnovatietoepassingen tastbaar maakt. Het geeft zorgprofessionals, cliënten en naasten een overzicht van innovatieve mogelijkheden om met aandacht te kunnen zorgen. Door een samenspel van professionele zorg en nieuwe technologieën wordt de autonomie van cliënten bevorderd en blijft de kwaliteit van leven behouden.

Welke diensten levert het Zorg Innovatie Huis?

Dit levensloopbestendige huis is gecreëerd waar cliënten en hun naasten, zorgprofessionals, leveranciers en onderwijs samenkomen in hun gezamenlijke streven naar innovatieve zorg op maat.

De beste en vernuftigste innovaties binnen de ouderenzorg worden hier verzameld. Door het ontwikkelen en implementeren van 'slimme’ producten wordt er een essentiële bijdrage geleverd aan de kwaliteit van leven. 

In dit huis kan het dagelijkse leven met behulp van zorgtechnologie op een laagdrempelige manier worden getest en ervaren.

Agenda

Wat is het Zorg Innovatie Huis?


Uitleen 
Zorgprofessionals en cliënten kunnen een aantal van de innovaties lenen om te onderzoeken wat de toegevoegde waarde in de eigen werk- of leefomgeving is. Deze feedback wordt weer meegenomen in het advies bij een volgende uitleen. Bij het Zorg Innovatie Huis kunnen door de betrokken zorginstellingen de volgende items geleend worden: robot Maatje, Dino, robot Tessa, Gyenno spoon voor mensen met tremoren, robot hond en kat, de druppelbril, trackers, de CRDL, Somnox slaapkussen en het hartslagkussen Millow.

Pilots
Ook worden vanuit het Zorg Innovatie Huis pilots gestart. In zo’n pilot wordt daadwerkelijk een innovatie bij een groep cliënten toegepast en geëvalueerd. Enkele voorbeelden van pilots zijn: het slimme incontinentiemateriaal en het smart matras. Zowel leerlingen als zorgprofessionals leren in het Zorg Innovatie Huis omgaan met nieuwe technologieën en sociale innovaties die daarmee gepaard gaan. Niet alleen de innovatie wordt tastbaar gemaakt, maar er wordt ook uitgebreid gekeken naar het effect hiervan op zowel de cliënt als bij de zorg. 

Leerplek
Zowel leerlingen als zorgprofessionals leren in het Zorg Innovatie Huis omgaan met nieuwe technologieën en sociale innovaties die daarmee gepaard gaan. Niet alleen de innovatie wordt tastbaar gemaakt, maar er wordt ook uitgebreid gekeken naar het effect hiervan bij zowel de cliënt als bij de zorg.

Advies
Het Zorg Innovatie Huis adviseert bij de implementatie van innovaties en best practices worden gedeeld in de regio. In een cliëntpanel zijn cliënten vertegenwoordigd. Zij geven per innovatie feedback. Deze feedback wordt gedeeld met de zorgmedewerkers, de leerlingen en de leveranciers.

Zorg

Door een samenspel van cliënten, zorgprofessionals en nieuwe technologieën wordt er optimale zorg geleverd.

Innovatie

Het tastbaar maken van innovatie die bijdraagt aan zorg, welzijn, autonomie en het organiseren van werk.

Huis

In dit huis wordt de combinatie van zorg en welzijn ervaren, hier voelt u zich thuis!

INNOVATIES

Sprekende klokken – Altijd bij de tijd

Met de Sprekende Sleutelhanger Alarmklok en de Sprekende Drukknop Klok wordt tijd en datum weer toegankelijk voor iedereen. Met een simpele druk op de knop wordt de tijd uitgesproken en kan een alarm worden ingesteld. De ideale oplossing voor mensen met een visuele beperking.

Qwiek.up – Op avontuur vanuit je stoel

De Qwiek.up creëert een audiovisuele beleving waarin je wordt meegenomen in je persoonlijke belevingswereld. Door middel van projecties van beelden op de muur en het plafond, ondersteund met rustgevende muziek, kunnen diverse prikkels worden afgestemd op persoonlijke behoeften. Dit kunnen prikkels zijn die mentaal activeren, door bijvoorbeeld het toepassen van reminiscentie, zoals het bekijken van oude foto’s en herkenbare muziek.

Beleveniskoffer – Samen actief, samen beleven

De beleveniskoffer is een grote, eenvoudig te bedienen tablet. Mensen kunnen rondom het scherm zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Denk hierbij aan filmpjes bekijken, puzzels leggen en brain training. De koffer biedt ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen.

1 2 3 11

NIEUWS

searchclosebarsarrow-right